donderdag 21 december 2017

Verslag Excursie in Rome, 1 tot 5 november 2017

Pontificia Università della Santa Croce

Al vele jaren organiseert het Spaanse Hulpfonds voor de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, de CARF, voor zijn donateurs excursies in Rome, maar dit jaar konden voor het eerst ook donateurs en medewerkers van hulpfondsen uit andere landen hieraan deelnemen.

De eerste week van november 2017 was voor de deelnemers aan de Rome-excursie een prachtige en onvergetelijke week. Voor het Nederlandse Hulpfonds hebben mijn vrouw Margriet en ik hieraan deelgenomen. Er was een rondleiding door het Oude Rome, de bezichtiging van enkele oude basilieken, de Sint Jan van Lateranen, de Santa Maria Maggiore en de Basiliek van de Heilige Paulus Buiten de Muren. Ook hebben wij kunnen deelnemen aan het Angelus op woensdag en op zaterdag, beide keren op een afgeladen Sint Pietersplein.

Het seminarie Sedes Sapientiae in Rome


Vooral voor Nederlanders was het een bijzondere ervaring om op 1 november in de brandende zon Paus Franciscus te horen spreken. Op vrijdag was op de locatie van de Santa Croce een levendig gesprek met de nieuwe prelaat van het Opus Dei, mgr. Fernando Ocáriz, tevens Grootkanselier van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis.

Een vast punt op het programma is een bezoek aan het seminarie Sedes Sapientiae in Trastevere, waar ongeveer tachtig priesterstudenten verblijven, hoog gekwalificeerde priesterstudenten uit alle delen van de wereld die op advies van hun bisschop naar Rome gaan om aan de Santa Croce hun priesterstudie af te ronden. Een bijzondere ervaring was het om op zondag 5 november de mis te mogen bijwonen in de nieuwe priesterresidentie Altomonte aan de Via di Torre Rossa, niet ver van de Sint Pieter
De kapel van de priesterresidentie Altomonte in Rome

Daar verblijven een zestigtal priesters uit alle delen van de wereld, die aan de Sante Croce een voortgezette studie volgen, waardoor zij in hun vaderland bijvoorbeeld rector van een seminarie kunnen worden of een bestuursfunctie in hun bisdom mogen vervullen. Indrukwekkend en hoopvol was het de enthousiaste verhalen te horen van priesters uit India en Malawi, landen waar de Kerk een periode van groei doormaakt.
Priester Kongwani uit Malawi

Verder was het een buitengewoon toeval dat in die week in de basiliek Sant’ Eugenio de wijding plaatsvond van 31 diakens uit vijftien landen, allen transeunt diakens, die over een half jaar, op 5 mei 2018, tot priester van het Opus Dei gewijd zullen worden. Onder hen waren een diaken uit Oeganda, een uit Kenia, twee uit Nigeria, een uit Ivoorkust en, heel bijzonder: een uit Nederland. Op de eerste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een interview met de Nederlandse diaken Martijn Pouw.
Ongetwijfeld zal over enige jaren weer een excursie als deze georganiseerd worden. Ik kan u van harte adviseren daaraan deel te nemen. Bewaar deze nieuwsbrief dus!

René Guldenmund, secretaris van het Nederlandse Hulpfonds van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis.
Diaken Jiso Thomas op het dakteras van Altomonte samen met uw verslaggever en zijn echtgenote

Uit een e-mail van Jiso Thomas:
Heel veel dank voor de foto. Ik weet niet hoe ik jullie moet danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning van onze universiteit. Jullie spelen een belangrijke rol in de missie van de Katholieke Kerk met de vorming van priesters in Rome. Wees verzekerd van mijn dagelijkse gebeden voor jullie in de Heilige Mis, de rozenkrans en mijn persoonlijke gebed. Moge God jullie blijven zegenen bij alles wat jullie in het leven ondernemen. En bid alsjeblieft ook voor mij. Met liefde in Christus,
Diaken Jiso Thomas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten