donderdag 21 december 2017

“Ik kan niet wachten om weer naar Ivoorkust terug te keren”

Yao N’Zian Jean Eudes Téhia, afgestudeerd in het burgerlijk  en het kerkelijk recht, werd op 4 november in Rome gewijd tot transeunt diaken.
U bent nu al zes jaar weg uit uw land om in Europa theologie en kerkelijk recht te studeren. Bent u van plan naar uw land terug te keren? Ziet u ernaar uit om weer in Ivoorkust te zijn?
Zeker, het was een behoorlijk lange vormingsperiode, maar die was ook heel verrijkend. Het was een fantastische ervaring in Rome, en nu in Pamplona te verblijven. Natuurlijk ben ik van plan zo snel mogelijk naar mijn land terug te gaan. Ik kan niet wachten om weer naar Ivoorkust terug te keren om mijn geloof en de ervaring die ik hier heb opgedaan met anderen te delen. Elke keer als ik iemand uit een ander land ontmoet weet ik dat er altijd iets te leren valt. En ik heb er de afgelopen zes jaar heel wat ontmoet. Ook dat zijn leerzame ervaringen die je met anderen kunt delen.

Er zijn vast heel veel jeugdvrienden die u geschreven zullen hebben. En het is wel zeker dat u nog geen tijd hebt gehad ze allemaal een antwoord te sturen met een persoonlijk woord voor ieder afzonderlijk. Heeft u een boodschap voor onze lezers?

Ik heb inderdaad heel wat brieven ontvangen. En ik zou iedereen van harte willen bedanken voor de fijngevoelige blijken van belangstelling. Een van hen schreef mij: “Ik bewonder het risico dat je neemt, de radicale keuze die je maakt door je rechten op te geven.” Daar moet ik dan om glimlachen. Om te beginnen geef ik geen rechten op. En verder geloof ik dat als ik mijn roeping volg, dat niet hetzelfde is als opgeven of achterlaten, maar op een andere manier dienstbaar zijn. Wat zou ik voor deze wijding kunnen wensen? Dat ieder op zijn eigen niveau mij helpt om steeds meer dienaar te zijn. Het is waar dat het sacrament van de diakenwijding je vereenzelvigt met Christus de Dienaar. Ik mag de schat die ik gekregen heb uitpakken, maar ik hoef het niet alleen te doen.
Tot besluit nog twee dingen. In de eerste plaats de woorden die paus Franciscus tot de jongeren sprak toen hij zei: “Wees niet bang voor de toekomst, jullie zijn niet alleen en de mensen hebben jullie nodig, Christus heeft jullie nodig.” Bij iedereen die ik ontmoet zou ik die woorden tot de mijne willen maken. En verder, in het geestelijk leven groeien de vruchten van de genade slechts door ze te delen. In de gemeenschap met de Heilige Geest wordt ieder door de anderen geholpen zichzelf te worden. Daarom zou ik met u willen bidden dat God van mij een instrument maakt naar Zijn hart.
. Hulpfonds Pauselijke Universiteit
Het Hulpfonds van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis ondersteunt seminaristen en priesterstudenten die hun studie volgen aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis te Rome.
De meesten van de studenten komen uit landen waar hun eigen bisschoppen niet over de middelen beschikken om de studie in het hart van de Wereldkerk te bekostigen. Er wordt ook financiële steun geboden aan de universiteit zelf om deze in staat te stellen toekomstige herders voor de Kerk op te leiden.
startpagina van de blog van het hulpfonds: www.hulpfonds.blogspot.nl

Het hulpfonds maakt deel uit van Stichting De Oude Gracht, een zogenoemde ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat uw gift onder bepaalde voorwaarden geheel aftrekbaar is van de belasting.
Fiscaal bijzonder aantrekkelijk (zonder drempel) is het als u ons uw gift in de vorm van een periodieke schenking voor minimaal 5 jaar laat toekomen. Indien wenselijk kunnen wij u hierover nader informeren en hulp bieden bij het opstellen van een eenvoudige schriftelijke overeenkomst.


U kunt uw (periodieke) gift storten op rekening:
IBAN: NL09 INGB 0006 3642 22 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Hulpfonds Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis
Voor vragen en eventueel een afspraak: René Guldenmund, secretaris
tel: 070 - 4277018

Contact
Stichting De Oude Gracht,
Hulpfonds Pauselijke Universiteit
Jan Luijkenstraat 52,
1071 CS Amsterdam,
tel: 020-6732342,
e-mail: SDOG.hulpfonds@gmail.com,
KvK-nummer: 41208834
Web: http://www.deoudegracht.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten