maandag 17 november 2014

Nieuwsbrief Oktober 2014Nieuwsbrief, jaar III, nr. 3 – oktober 2014

Zaligverklaring van de oprichter van de Universiteit van het Heilig Kruis

Don Álvaro del Portillo is de opvolger van de Heilige Jozefmaria Escrivá als hoofd van het Opus Dei. Hij is de oprichter van de Universiteit van het Heilig Kruis te Rome, waar, dank zij de hulp van velen, al meer dan 15 jaar priesters uit de hele wereld voor hun vorming naar toe komen.

De liturgie van de zaligverklaring van Don Álvaro del Portillo werd gevierd in Madrid op 27 september 2014. De viering werd geleid door de prefect van de Congregatie voor de heiligverklaringen, Angelo kardinaal Amato; daarvoor waren deelnemers van over de hele wereld samengekomen. "Tijdens deze dagen van intense vreugde" zo verklaarde Mgr. Javier Echevarría, "wil ik paus Franciscus bedanken voor zijn besluit inzake de zaligverklaring van deze bisschop, die de Kerk zozeer bemind en gediend heeft. Vanaf dit moment mogen wij erop vertrouwen dat de intenties van de Heilige Vader een gelukkige toekomst zullen hebben: de nieuwe evangelisatie, de dienstbaarheid van alle christenen aan God, de hulp voor de meest behoeftigen en hun sociale vooruitgang, de komende synode over het gezin, de heiligheid van de priesters."

Álvaro del Portillo werd op 11 maart 1914 in Madrid geboren als derde in een gezin met acht kinderen. Als civiel ingenieur en doctor in de filosofie werd hij in 1935 lid van Opus Dei. Op 25 juni 1944 werd hij priester gewijd. Direct nadat hij tot hoofd van het Opus Dei was gekozen na de dood van diens stichter in 1975, werd Álvaro del Portillo door paus Johannes Paulus II tot prelaat benoemd en in 1991 tot bisschop gewijd. Als prelaat van het Opus Dei moeten hem twee wezenlijke zaken worden toegerekend: hij heeft eraan bijgedragen dat deze katholieke instelling zijn huidig juridisch statuut van personele prelatuur heeft gekregen en hij heeft zich ingezet voor de zaligverklaring van de stichter. Álvaro del Portillo is op 23 maart 1994 overleden bij zijn terugkeer van een pelgrimstocht naar het Heilig Land. Dezelfde dag nog is paus Johannes Paulus II bij zijn stoffelijk overschot komen bidden.

De Pauselijke Universiteit Santa Croce is te danken aan de wens van een heilige: Jozefmaria Escrivá. De stichter van het Opus Dei droomde van een universiteit in Rome, die aan de hoogste eisen zou voldoen. In 1984 was het zo ver, dank zij de heilige Johannes Paulus II en de inzet van Álvaro del Portillo. Beiden kenden elkaar uit de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie.

Mgr. Del Portillo zag als kenmerken van dat nieuwe centrum een volledige toewijding aan het Kerkelijk Leergezag, een diepgaande dialoog met de eigen-tijdse cultuur en een zeer grondige wetenschappelijke vorming voor de studenten. Hij wist dat de bisschoppen op deze hulp aan de priesters en semina-risten van hun bisdommen rekenden en hij wilde hen niet teleurstellen. Maar boven alles stond hem het belang voor ogen om de Kerk te dienen door priesters en leken die bereid waren om het Koninkrijk van Christus te verbreiden, te helpen bij hun vorming. In overleg met enkele instellingen voor studentenhuisvesting wist hij met behulp van de ruimhartige financiële ondersteuning van vele mensen, verscheidene woongelegenheden voor priesters van de grond te krijgen. Op advies van Johannes Paulus II bracht hij het Internationaal Seminarie Sedes Sapientiae tot stand, ten behoeve van seminaristen uit alle bisdommen van de wereld.

 
 Maroniet in Rome

Mijn naam is Charbel Obeid, en ik kom uit Byblos, een stad in het noorden van Libanon, op een afstand van 30 km van Beiroet. Ik doe mijn eerste jaar theologie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis en woon in de Sedes Sapientiae, het internationale seminarie van de Universiteit. Daarnaast heb ik het voorrecht en de verantwoordelijkheid de enige Libanese seminarist te zijn die in Rome studeert.

De Libanese seminarist Charbel op het Pietersplein

Ik kom uit een eenvoudige familie. Mijn vader heeft een bakkerij en mijn moeder is huisvrouw. Het geloof van mijn vader heeft mij geholpen ook in mijn geloof te groeien en dichter bij Christus te komen. Op school zagen mijn vrienden mij als iemand die gevoelig is voor de zaken van God, zo sterk dat ik "priester" als bijnaam kreeg.

Charbel Obeid met Paus Franciscus
Toen ik 18 was begon ik aan mijn studie burgerlijk recht en tegelijkertijd werd ik benoemd tot voorzitter van de afdeling jongeren van het bisdom, dat uit ongeveer 120 jonge mensen bestond. Dit stelde mij in staat het wezen van de Maronitische Kerk op een bijzondere manier te leren kennen en nauw samen te werken met de toenmalige bisschop van Jbeil, kardinaal Bechara Boutros Rei, die in 2011 werd benoemd tot Patriarch van Antiochië en in 2012 door paus Benedictus XVI tot kardinaal werd gecreëerd.

Het samenwerken met mijn bisschop was een heel verrijkende ervaring omdat ik aan de ene kant het vertrouwen kon zien dat hij in jongeren stelde en aan de andere kant zijn onvermoei­bare werk voor de eenheid van de christenen. Ik herinner mij dat hij, ondanks zijn werk, ons altijd de nodige tijd gunde om onze wensen aan te horen en onze successen te vieren. Het is zeker dat dit in mij de basis heeft gelegd voor mijn priesterroeping.


Het cortège bij de opening van het academisch jaar
Eindelijk, na een lange periode van bezinning op mijn roeping, ging ik toen ik 22 was naar het seminarie van de patriarchale stoel van Bkerke, waar ik filosofie studeerde. Een kenmerk van de Maronitische Kerk van Libanon is het samenleven met andere kerken en godsdiensten, vooral met de Grieks Orthodoxe Kerk en moslims. Elk jaar hebben wij daar een ontmoeting mee, waar wij de dialoog en de broederlijke samenleving aanmoedigen.

Mijn eerste jaar in Rome is heerlijk omdat ik het genoegen had de Latijnse liturgie te leren en mij daarin te verdiepen, andere zienswijzen te leren kennen en standpunten uit te wisselen. Deze ervaring heeft voor mij nieuwe horizonten geopend en heeft mij geholpen de banden die ons verenigen, te versterken.

De mooiste ervaring was de ontmoeting met paus Franciscus. In hem zag ik een echte herder en gids die zich volledig aan zijn volk geeft. Nog maar net een paar weken geleden had ik de gelegenheid deel te nemen aan de vergadering die de Heilige Vader had met studenten van de pauselijke colleges in Rome. Bij deze gelegenheid mocht ik hem ook een van de vragen stellen die wij hadden voorbereid. Na de vergadering groette ik hem en kon ik zien hoeveel belangstelling hij heeft voor de Kerk in Libanon en het Midden Oosten. Het is een uitdagende en moeilijke taak, maar het is ook opwindend en bemoedigend. En in het bijzonder zou ik graag alle weldoeners van de Universiteit van het Heilig Kruis en de Sedes Sapientiae willen bedanken, dat zij met hun voortdurende hulp en hun betrokkenheid om de Kerk te helpen, mogen bijdragen aan de vorming van echte herders die zullen waken over de kudde van de Heer.

 Opening van het 30e academisch jaar van de universiteit op 7-10-2014

Met een hoogmis in de basiliek Sant’Apollinare alsmede een feestelijke plechtigheid en het openingscollege van prof. José Maria La Porte in de aula Johannes Paulus II werd op 7 oktober 2014 het dertigste akademische jaar van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis feestelijk geopend.

In zijn toespraak bij de feestelijke plechtigheid benadrukte de grootkanselier van de universiteit, prelaat Xavier Echevarría: “Een kerk die in de wereld naar buiten treedt, heeft een universiteit nodig die naar buiten treedt, die zich niet in een ivoren toren verschanst, maar een denken ontwikkelt dat uit het leven ontspruit en bereid is aan dit leven dienstbaar te zijn.”

Bij het besluit van de feestelijke plechtigheid werd aan medewerkers die al 25 jaar voor Sante Croce werken, de zilveren medaille uitgereikt.

 

Een overzicht van de pauselijke Universiteit

De Pauselijke Universiteit Santa Croce heeft haar zetel in het historische centrum van Rome aan het Piazza Navona. Daar studeren mannen en vrouwen uit alle werelddelen, om aan de mensen dienstbaar te zijn. Wie in de Pauselijke Universiteit Santa Croce investeert, investeert zinvol in de toekomst van de Kerk en de Wereld.

Wie studeren hier?

De studentenpopulatie van de Santa Croce is buitengewoon divers. Een blik op enkele van de statistieken laat zien dat de Universiteit de opdracht om het evangelie over de hele wereld te verspreiden serieus ter harte neemt.

Waar komen zij vandaan?

Studenten komen uit alle werelddelen uit 75 verschillende landen om aan de Santa Croce te studeren. Als zij naar huis terugkeren, hebben zij niet alleen kennis opgedaan, maar ook de unieke ervaring van wonen en leren samen met mensen van de hele wereld. Waarbij kan worden opgemerkt dat studenten uit de Verenigde Staten de op twee na grootste groep zijn na studenten uit Italië en Spanje. In totaal studeren er 1017 studenten (studiejaar 2013/2014)

land
 
land
 
Spanje
184
Argentinië
24
Italië
136
Columbia
19
VS
77
Chili
18
Mexico
63
Frankrijk
17
India
38
Nigeria
17
Brazilië
36
Venezuela
17
Filipijnen
31
Kenia
16
Polen
25
Congo
15

 Wie zijn zij?

Santa Croce heeft veel priesters en seminaristen, maar het is zeker geen opleiding alleen voor geestelijken. De opleiding trekt vele leken en religieuze studenten aan die hun eigen roeping volgen om de Kerk te dienen.

  • Leken: 17 %
  • Seminaristen: 38 %
  • Priesters: 32 %
  • Religieuzen (inclusief reguliere priesters): 13 %.
Hoewel mannen de meerderheid uitmaken, studeren ook veel vrouwen aan de Santa Croce.

  • Mannen: 79 %
  • Vrouwen: 21 %Een groep studenten op het dakterras van de Universiteit


 

Contact

Stichting De Oude Gracht,
Hulpfonds Pauselijke Universiteit van het H. Kruis,
Jan Luijkenstraat 52,

1071 CS Amsterdam,
 tel 020-6732342,
e-mail SDOG.hulpfonds@gmail.com,
KvK-nummer: 41208834

U kunt doneren via overboeking op:
IBAN: NL09INGB0006364222
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Hulpfonds Pauselijke Universiteit


Geen opmerkingen:

Een reactie posten