dinsdag 19 februari 2013

NieuwsbriefAmsterdam, november 2012
Geachte heer/mevrouw,
Enkele weken geleden, op 11 oktober, is het Jaar van het geloof begonnen dat Paus Benedictus XVI heeft aangekondigd om het begin van het Tweede Vaticaans Concilie vijftig jaar geleden te gedenken. De Paus zei daarbij (Porta Fidei, nr. 15): Waar de wereld van vandaag vooral behoefte aan heeft, is het geloofwaardig getuigenis van mensen die, in geest en hart verlicht door de Heer, in staat zijn het hart en de geest van vele anderen te openen voor het verlangen naar God en naar het ware leven, het leven dat geen einde heeft.

Deze woorden van de Paus zijn gericht tot alle gelovigen, maar er is zeker vooral behoefte aan priesters die in geest en hart verlicht door de Heer zijn. Sinds enkele jaren kunnen wij, met de hulp van velen, seminaristen en priesterstudenten ondersteunen die hun studie volgen aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis te Rome. Met de oprichting van deze universiteit, ging een lang gekoesterde wens van de heilige Jozefmaria Escrivá in vervulling. De meeste van hen komen uit landen waar hun eigen bisschoppen niet over de middelen beschikken om de studie in het hart van de Wereldkerk te bekostigen. Bijgaande eerste nieuwsbrief van het Nederlandse hulpfonds van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis geeft een bericht van een alumnus in China en laat zien hoeveel persoonlijke moed het vraagt om in China priester te zijn. Graag zouden wij u in de toekomst regelmatig deze nieuwsbrief uit Rome willen sturen, voorlopig eens per kwartaal. Indien u het op prijs stelt deze nieuwsbrief in het vervolg langs elektronische weg te ontvangen, verzoeken wij u ons een e-mailberichtje te sturen. Het e-mailadres van het Nederlandse hulpfonds is: sdog.hulpfonds@gmail.com

Meer informatie over de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis kunt u vinden op de website: http://www.pusc.it .
U treft hierbij ook aan de homilie "Leven vanuit het geloof" van de heilige Jozefmaria; deze is opnieuw vertaald en uitgegeven in het kader van het Jaar van het geloof.
Met vriendelijke groet,
Dr. Wim J.G.A. Veth pr
alumnus Universiteit van het Heilig Kruis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten