dinsdag 19 februari 2013

"Als staat en christendom in botsing komen"

Jaar I, nr. 1 – oktober 2012

Hier in Rome zijn we gewend wandelingen te maken langs de relieken en graven van de heiligen, belijders en martelaren van de Kerk, die bereid waren de hoogste prijs te betalen en hun leven te geven voor het geloof. Het getuigenis van hun helden-moed en geloof is voor ons een voorbeeld om in deze tijd meer volgens ons geloof te leven.
Als studenten van universiteit van het Heilig Kruis hebben we het bijkomende voordeel te midden van een aantal moderne helden van het geloof te verkeren. Studenten uit alle delen van de wereld komen naar onze Universiteit om een degelijke vorming te krijgen, die ze nodig zullen hebben om de uitdagingen aan te gaan die hen wachten in hun land van herkomst.


De Universiteit van het Heilig Kruis is ook het thuis voor heel wat seminaristen, religieuzen en priesters uit China, die, door in Rome te komen studeren en daarmee in het openbaar kiezen voor het geloof, hun leven op het spel zetten.
Jozef Wanghu was in 2007 in Rome tot priester gewijd. Onlangs afgestudeerd aan de Universiteit van het Heilig Kruis kreeg Wanghu zijn universitaire graad in het canoniek recht in 2010 en keerde toen terug naar zijn bisdom in Siayuan, een gebied in Binnen-Mongolië (China). In februari, toen Jozef net bezig was een bijbelcursus te geven in een ‘schuilkerk’, storm-den de autoriteiten zonder voorafgaande waarschuwing naar binnen en arresteerden Jozef en de andere aanwezige priesters en katholieke leken. Toen hij het nieuws van de arrestatie van Jozef hoorde, riep prof. Luis Navarro, de decaan van de Faculteit Canoniek Recht van de Universiteit van het Heilig Kruis, onmiddellijk de academische gemeenschap bijeen om te bidden.
Op 1 maart werd hij vrij gelaten, al staat hij nog wel onder verscherpt overheidstoezicht en moet hij van de overheid dagelijks lessen in 'burgerschapskunde' volgen.
De communistische regering van China staat godsdienstoefeningen uitsluitend toe in door de staat erkende kerken. Hoewel nauwkeurige cijfers ontbreken, zijn 5,7 miljoen van de 9 miljoen katholieken verbonden aan de door de staat erkende Katholieke Patriottische Vereniging, en zijn er ongeveer 3,3 miljoen lid van de ondergrondse Katholieke Kerk in gemeenschap met de Heilige Vader. Verdachte ‘huiskerken’, waar katholieken samenkomen om in het geheim vieringen te houden, lopen kans van tijd tot tijd aan een huiszoeking onderworpen te worden en iedereen die daarbij wordt betrapt, wordt streng vervolgd door de autoriteiten.
Ondanks de gevaren waar de Kerk van China mee te maken heeft, gaan dappere jonge mannen en vrouwen door hun leven te wijden aan het apostolaat onder hun landgenoten.
Aan de Universiteit van het Heilig Kruis zijn wij er trots op dat wij deel uitmaken van dit missionaire werk en dat wij het mogelijk maken dat toekomstige leiders van de Kerk gevormd worden, zodat zij de Blijde Boodschap kunnen brengen naar de uiteinden der aarde. We danken God voor het vrijlaten van Jozef Wanghu en gaan door met bidden voor de vrijheid van twee van zijn medepriesters, die nog steeds gevangen zitten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten